Skatteudvalget - Høring over EU-kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig, KOM(2012) 428 - sagsnr. 2012-3246

Print Print
18-10-2012
Læs høringssvar her