Lovudvalget - Høring over EU forslag til ændring af forordning 1881/2006 vedrørende kemiske forureninger i fødevarer - sagsnr. 2012-319

Print Print
31-01-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-319 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.