Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven (samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) - sagsnr. 2012-3176

Print Print
15-10-2012
Læs høringssvar her