Skatteudvalget - Udkast til bekendtgørelser om nærmere regler for skiltning af byggeri på privat grund og digital betaling (opfølgning på lov nr. 590 af 18. juni 2012) - sagsnr. 2012-3132

Print Print
18-10-2012
Læs høringssvar her