Skatteudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ikrafttrædelse af § 2, nr. 6 og § 4, nr. 1-3 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og udkast til bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven - sagsnr. 2012-3131

Print Print
12-10-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3131 Skatteudvalget.aspx - d. 21-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.