Lovudvalget - Udkast til forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Revision af værditabs- og køberetsordningerne) - sagsnr. 2012-3130

Print Print
23-10-2012
Læs høringssvar her