Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lovo m markedsføring af sundhedsydelser (saglighedskrav, påbud om ophør mv.) - sagsnr. 2012-3098

Print Print
02-10-2012