Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (virksomhedsansvarlige tandlæger, mulighed for afvisning, afmelding mv.) - sagsnr. 2012-3097

Print Print
02-10-2012