Lovudvalget - Høring over lovforslag om ændring af autorisationsloven og sundhedsloven (midlertidig autorisationsfratagelse ved utilfredsstillende medvirken ved tilsyn og mulighed for Sundhedsstyrelsen til at stille sundhedsmæssige krav mv.) - sagsnr. 2012-3096

Print Print
02-10-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3096 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.