Lovudvalget - Høring over lovforslag om ændring af autorisationsloven og sundhedsloven (midlertidig autorisationsfratagelse ved utilfredsstillende medvirken ved tilsyn og mulighed for Sundhedsstyrelsen til at stille sundhedsmæssige krav mv.) - sagsnr. 2012-3096

Print Print
02-10-2012