Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier natriumascorbat (E 301) som antioxidant i D-vitamin præparater - sagsnr. 2012-3092

Print Print
28-09-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3092 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.