Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for sødestoffer i smørepålæg på basis af frugt og grøntsager - sagsnr. 2012-3091

Print Print
28-09-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3091 Lovudvalget.aspx - d. 21-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.