Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for jernoxider og jernhydroxider (E 172), Hydroxypropylmethylcellulose (E 464) og Polyoxyethylen (20) sorbitanmonooleat (Polysorbat 80) (E 433) til mærkning af visse frugter - sagsnr. 2012-3090

Print Print
28-09-2012