Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af søloven, lov om skibes besætning, lov om tillæg til strandingslov af 10. april 1895 og forskellinge andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer - sagsnr. 2012-2942

Print Print
21-09-2012