Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for potassiun acetates (E 261) i visse fødevaregrupper og til visse tilsætninger samt specifikation for stoffet - sagsnr. 2012-2904

Print Print
03-09-2012