Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om apoteksvirksomhed (regelforenkling i den kommunale tandpleje, ændret tilskud til håndkøbslægemidler og apotekers udnævnelse) - sagsnr. 2012-2902

Print Print
21-09-2012