Skatteudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (ophævelse af iværksætterskatten mv.) - sagsnr. 2012-2900

Print Print
26-09-2012