Skatteudvalget - Udkast til bekendtgørelsesregler om, at der på vare- og lastbiler skal oplyses om virksomhedsnavn eller -logo samt virksomhedens CVR-nr. - sagsnr. 2012-2851

Print Print
19-09-2012