Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere og udkast til bekendtgørelse om ændring af kørekortbekendtgørelsen - sagsnr. 2012-2827

Print Print
06-09-2012