Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering (effektiv administration mv.) - sagsnr. 2012-2825

Print Print
21-09-2012