Lovudvalget - Høring over Europa-Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om strategi for bæredygtig konkurrenceevne i byggesektoren og i dennes virksomheder - sagsnr. 2012-2815

Print Print
03-09-2012