Lovudvalget - Høring - lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv. (Sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, øget offentlighed omkring Finanstilsynets arbejde mv.) - sagsnr. 2012-2814

Print Print
05-09-2012