Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn og ny bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv. - sagsnr. 2012-2801

Print Print
03-09-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2801 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.