Strafferetsudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders behandling af personoplysninger mv. - sagsnr. 2012-2755

Print Print
02-10-2012