Lovudvalget - Høring over ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. - sagsnr. 2012-2637

Print Print
20-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2637 Lovudvalget.aspx - d. 23-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.