Lovudvalget - Høring over ny bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. - sagsnr. 2012-2637

Print Print
20-08-2012