Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabsindgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (ægteskab mellem to personer af samme køn) - sagsnr. 2012-263

Print Print
20-02-2012