Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer og foderprodukter fra genetisk modificeret bomuld MON531xMON1445 samt fortsat markedsføring af eksisterende fødevare- og foderprodukter fremstillet af genetisk modificeret bomuld MON531xMON1445 mv. - sagsnr. 2012-2612

Print Print
08-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2612 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.