Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer og foderprodukter fra genetisk modificeret bomuld MON531xMON1445 samt fortsat markedsføring af eksisterende fødevare- og foderprodukter fremstillet af genetisk modificeret bomuld MON531xMON1445 mv. - sagsnr. 2012-2612

Print Print
08-08-2012