Lovudvalget - Høring vedrørende en eventuel godkendelse til dyrkning af genetisk modificeret soja 40-3-2 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 2012-2606

Print Print
08-08-2012