Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) - sagsnr. 2012-260

Print Print
31-01-2012