Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser - sagsnr. 2012-2525

Print Print
15-08-2012