Strafferetsudvalget - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union - sagsnr. 2012-2503

Print Print
20-08-2012