Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) - sagsnr. 2012-2479

Print Print
13-07-2012