Lovudvalget - Udkast til forslag til ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven - sagsnr. 2012-2478

Print Print
28-08-2012