Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger (placering af besætninger i rådgivningskategorier, optælling af lette skuldersår mv.) - sagsnr. 2012-2448

Print Print
12-07-2012