Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger (placering af besætninger i rådgivningskategorier) - sagsnr. 2012-2447

Print Print
12-07-2012