Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger (grænseværdier) - sagsnr. 2012-2446

Print Print
12-07-2012