Lovudvalget - Høring over EU-Kommissionens udkast til vejledning om formuleringen "tydeligt forurenede" ("obviously contaminated") i relation til parasitter i fiskevarer - sagsnr. 2012-2445

Print Print
12-07-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2445 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.