Lovudvalget - Høring over EU-Kommissionens udkast til vejledning om formuleringen "tydeligt forurenede" ("obviously contaminated") i relation til parasitter i fiskevarer - sagsnr. 2012-2445

Print Print
12-07-2012