Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - indførelse af krav om indberetning af lukning af boringer mv. - sagsnr. 2012-2444

Print Print
12-07-2012