Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget (registrering og indberetning af sprøjteoplysninger mv.) - sagsnr. 2012-2442

Print Print
13-07-2012