Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelser som følge af lovgivning vedrørende Udbetaling Danmark - sagsnr. 2012-2403

Print Print
14-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2403 Lovudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.