Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret - sagsnr. 2012-2396

Print Print
15-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2396 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.