Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret - sagsnr. 2012-2396

Print Print
15-08-2012