Lovudvalget - Udkst til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier) - sagsnr. 2012-2387

Print Print
21-09-2012