Lovudvalget - Forslag til ændring af bygningsfredningsloven (administrative forenklinger) - sagsnr. 2012-2381

Print Print
15-08-2012