Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. (indberetningspligt for holdingsvirksomheder mv.) - sagsnr. 2012-2369

Print Print
14-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2369 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.