Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. (indberetningspligt for holdingsvirksomheder mv.) - sagsnr. 2012-2369

Print Print
14-08-2012