Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel mv. - sagsnr. 2012-2339

Print Print
22-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2339 Lovudvalget.aspx - d. 18-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.